Πιστοποιητικά


επιλέξτε τις φωτογραφίες για να τις δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθοςΠρόγραμμα Εθελοντισμού Αθήνα 2004
Volunteer Programme Athens 2004

Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία

ICDE (International Center
for Dental Education) Certificate
Inaugural International Tufts
Periodontal Alumni Conference

Πιστοποιητικό
24ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο
Πιστοποιητικό
8ο Συμπόσιο Περιοδοντολογίας

Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία
2ημερο σεμινάριο πρακτικής εκπαίδευσης
Πιστοποιητικό ημερίδας
"Οδοντιατρική στο Στρατό Ξηράς
- Παρόν και Μέλλον"

Δίπλωμα Εταιρίας
Σύγχρονης Οδοντιατρικής
Σεμινάριο Περιοδοντολογίας με θέμα
"Ο ρόλος της τοπικής αντιβίωσης στην
αντιμετώπιση των περιοδοντικών νόσων"

10ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ενδοδοντίας με θέμα
"Κλασσικές και νέες αντιλήψεις
στην κλινική πράξη"
Πιστοποιητικό 20ου
Πανελλήνιου Οδοντιατρικού Συνεδρίου

Πιστοποιητικό
Εταιρείας Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης
"Ανασκόπηση Κλινικής Περιοδοντολογίας"
Πιστοποιητικό
Εταιρείας Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης
"Θέματα ΚΔ & Μεσοφραγματικού Χώρου"

Πιστοποιητικό 9ου
Πανελλήνιου Συμπόσιου Ενδοδοντίας

Εταιρεία όδοντοστοματολογικής έρευνας